Barok w Europie, test z historii

między renesansem a barokiem, mistrzowie światła i cienia, literatura, teatr i muzyka, nauka,

Test dla liceum z historii. Test składa się z 21 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Barok w Europie"

1) manieryzm to:
2) nazwa barok oznacza coś co jest:
3) twórca kolumnady otaczającej Bazylikę św. Piotra w Rzymie. Twórca wielu kościołów i pałaców.
4) Jego architekturę charakteryzuje nieregularność kształtów, np: na planie ośmioboku, czy elipsy.
5) Obraz pt "Uwięzienie Chrystusa" namalował
6) Silne kontrasty światła i cienia są charakterystyczne dla bardzo znanego malarza, który był właściwie również jednym z najważniejszych. Był podróżnikiem i dyplomatą, nadwornym malarzem wielu władców w Europie. O kogo chodzi?
7) Przedstawiał człowieka takiego, jakim jest, bez żadnych upiększeń. Nie oddawał potęgi i piękna ludzkiego ciała.
8) najsłynniejszy malarz Hiszpański. Nadworny malarz Hiszpańskiego dworu. Malował wiele portretów królewskiej rodziny.
9) ważną rolę w literaturze Barokowej odgrywał mistycyzm.
10) komediopisarz i dramatopisarz jednocześnie. Hiszpan. Czerpał inspiracje z mitologii, historii a nawet z życia ludu/
11) potwierdził teorię heliocentryczną: [pełne imię i nazwisko]
12) czym zasłynął Galileusz?
13) odkrył, że planety poruszają się po torach eliptycznych, przy czym słońce znajduje się w jednym z ognisk. Wprowadził do astronomii pojęcie siły i sformułował prawa opisujące ruch planet.
14) angielski fizyk, astronom i matematyk. Rozwijał nauki o czasie, przestrzeni, masie i siłach. Sformułował 3 zasady dynamiki / prawo powszechnego ciążenia
15) Marcello Mapighi skonstruował
16) odkrył ciałka krwi i bakterii
17) Najwybitniejszy filozof początku XVII w. Twierdził on, że wiedza o świecie wywodzi się z obserwacji i doswiadczenia.
18) empiryzm to:
19) twórca "rozprawy o metodzie"
20) kiedy nastąpił upadek szkolnictwa?
21) dlaczego nastąpił upadek szkolnictwa?