Pytania i odpowiedzi

Barok w Europie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. między renesansem a barokiem, mistrzowie światła i cienia, literatura, teatr i muzyka, nauka,

Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 1633 razy
Pytanie 1
manieryzm to:
wyjście poza obowiązujące kanony sztuki
Pytanie 2
nazwa barok oznacza coś co jest:
dziwne, nieregularne
Pytanie 3
twórca kolumnady otaczającej Bazylikę św. Piotra w Rzymie. Twórca wielu kościołów i pałaców.
Giovanni Bernini
Pytanie 4
Jego architekturę charakteryzuje nieregularność kształtów, np: na planie ośmioboku, czy elipsy.
Francesco Borromini
Pytanie 5
Obraz pt "Uwięzienie Chrystusa" namalował
Caravaggio
Pytanie 6
Silne kontrasty światła i cienia są charakterystyczne dla bardzo znanego malarza, który był właściwie również jednym z najważniejszych. Był podróżnikiem i dyplomatą, nadwornym malarzem wielu władców w Europie. O kogo chodzi?
Peter Paul Rubens
Pytanie 7
Przedstawiał człowieka takiego, jakim jest, bez żadnych upiększeń. Nie oddawał potęgi i piękna ludzkiego ciała.
Embrandt van Rijn
Pytanie 8
najsłynniejszy malarz Hiszpański. Nadworny malarz Hiszpańskiego dworu. Malował wiele portretów królewskiej rodziny.
Diego Velazquez
Pytanie 9
ważną rolę w literaturze Barokowej odgrywał mistycyzm.
prawda
Pytanie 10
komediopisarz i dramatopisarz jednocześnie. Hiszpan. Czerpał inspiracje z mitologii, historii a nawet z życia ludu/
Lope de Vega
Pytanie 11
potwierdził teorię heliocentryczną: [pełne imię i nazwisko]
Galileo Galilei
Pytanie 12
czym zasłynął Galileusz?
Pytanie 13
odkrył, że planety poruszają się po torach eliptycznych, przy czym słońce znajduje się w jednym z ognisk. Wprowadził do astronomii pojęcie siły i sformułował prawa opisujące ruch planet.
Johannes Kepler
Pytanie 14
angielski fizyk, astronom i matematyk. Rozwijał nauki o czasie, przestrzeni, masie i siłach. Sformułował 3 zasady dynamiki / prawo powszechnego ciążenia
Isaac Newton
Pytanie 15
Marcello Mapighi skonstruował
mikroskop