Strona 1

NATO maturalnie

Pytanie 1
CELE NATO
pokojowe rozwiązywanie sporów
szkolnictwo wyższe
walka z państwami socjalistycznymi
współpraca i rozwijanie przyjaznych stosunków
pomoc wzajemna przy napaści
wzmacnianie potencjału obronnego państw
koordynacja polityki wojskowej i obronnej
Pytanie 2
NAZWA - jedyny organ statutowy, ustanawia inne i ustala ich kompetencje, sesje kilka razy w roku na szczeblu ministerialnym, pod kierownictwem sekretarza generalnego
Pytanie 3
ZADANIA Rady Atlantyckiej
wyznaczanie dyrektyw dla władz wojskowych
obrona cywilna
wytwórstwo broni
konsultacje polityczne między członkami
ustalanie wysiłku zbrojnego
Pytanie 4
NAZWA - rozwiń skrót NATO (nazwa data)
Pytanie 5
DATA i MIEJSCE powstania NATO (dd-mm-rrrr, miasto)
Pytanie 6
GENEZA - rezolucja .... - konieczność utworzenia bloków miliarnych zapobiegających sowieckiemu zagrożeniu (nazwa rok)
Pytanie 7
ZAŁOŻYCIELE NATO (12)
RFN
Wielka Brytania
Kanada
USA
Islandia
Włochy
Portugalia
Holandia
Hiszpania
Luksemburg
Francja
Belgia
Szwecja
Norwegia
Dania
Pytanie 8
NAZWA ORGANU - szefowie sztabów państw członkowskich oprócz Islandii. Uchwały wymagają jednomyślności. Obszar strategiczny - 3 dowództwa: Europy – SACEUR (Bruksela), O. Atlantyckiego – SACLANT (Norfolk) i kanału La Manche – CHANCOM, (Portsmouth) oraz jedną strategiczną Grupę Regionalną Kanada–USA

Powiązane tematy

#nato #wos #maturazwosu