Pytania i odpowiedzi

NATO maturalnie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pakt Północnoatlantycki
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 2938 razy
Pytanie 1
CELE NATO
współpraca i rozwijanie przyjaznych stosunków
pokojowe rozwiązywanie sporów
pomoc wzajemna przy napaści
koordynacja polityki wojskowej i obronnej
wzmacnianie potencjału obronnego państw
Pytanie 2
NAZWA - jedyny organ statutowy, ustanawia inne i ustala ich kompetencje, sesje kilka razy w roku na szczeblu ministerialnym, pod kierownictwem sekretarza generalnego
Rada Atlantycka
Pytanie 3
ZADANIA Rady Atlantyckiej
konsultacje polityczne między członkami
wyznaczanie dyrektyw dla władz wojskowych
obrona cywilna
ustalanie wysiłku zbrojnego
Pytanie 4
NAZWA - rozwiń skrót NATO (nazwa data)
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego 1949
Pytanie 5
DATA i MIEJSCE powstania NATO (dd-mm-rrrr, miasto)
04-04-1949 Waszyngton
Pytanie 6
GENEZA - rezolucja .... - konieczność utworzenia bloków miliarnych zapobiegających sowieckiemu zagrożeniu (nazwa rok)
Vandenberga 1948
Pytanie 7
ZAŁOŻYCIELE NATO (12)
Belgia
Dania
Francja
Holandia
Islandia
Luksemburg
Norwegia
Portugalia
Wielka Brytania
Włochy
Kanada
USA
Pytanie 8
NAZWA ORGANU - szefowie sztabów państw członkowskich oprócz Islandii. Uchwały wymagają jednomyślności. Obszar strategiczny - 3 dowództwa: Europy – SACEUR (Bruksela), O. Atlantyckiego – SACLANT (Norfolk) i kanału La Manche – CHANCOM, (Portsmouth) oraz jedną strategiczną Grupę Regionalną Kanada–USA
Komitet Wojskowy
Pytanie 9
NAZWA - najwyższy organ kierowniczy w sprawach wojskowych. Skład Stałych Przedstawicieli, wyj. Francja,, w randze ambasadorów, 2 razy w roku obraduje na szczeblu ministrów obrony
Komitet Planowania Obrony
Pytanie 10
NAZWA ORGANU - wybierany przez członków na 4 lata, Nadzór wykonywania uchwał, opracowywaniem raportów i projektów uchwał. reprezentuje organizację.
Sekretarz Generalny
Pytanie 11
DATA wejścia Polski do NATO (dd-mm-rrrr)
12-03-1999
Pytanie 12
KRAJE, które razem z Polską weszły do NATO
Czechy, Węgry
Pytanie 13
PODSTAWA PRAWNA NATO - dokument podpisany 4-04-1949r na konferencji w Warszyngtonie, 14 art.
Traktat Północnoatlantycki
Pytanie 14
SIEDZIBA NATO
Bruksela
Pytanie 15
1 SEKRETARZ NATO
Hastings Lionel Ismay
Pytanie 16
elekt NATO
Jens Stoltenberg
Pytanie 17
OBECNY SEKRETARZ NATO (nazwisko - kraj)
Anders Fogh Rasmussen - Dania
Pytanie 18
SEKRETARZ STANU, która 12-03-1999 odebrała akt przystąpienia Polski do NATO
Madeleine Albright
Pytanie 19
MINISTER spraw zagranicznych, który 12-03-1999r złożył akt przystąpienia Polski do NATO
Bronisław Geremek
Pytanie 20
SEKRETARZ GENERALNY, który uczestniczył w procesie przyjmowania Polski do struktur NATO
Javier Solana

Powiązane tematy

#nato #wos #maturazwosu