Terminologia SZTUKA EGEJSKA pojęcia z historii sztuki, powtórka przed maturą test

Terminologia SZTUKA EGEJSKA pojęcia z historii sztuki, powtórka przed maturą, test z historii sztuki

Test sprawdzający wiedzę z terminologii sztuki egejskiej.

Pojęcia, które wystąpią w teście:
ceramika kameres, cytadela, dromos, idol, megaron, mur cyklopowy, ryton, tolos

8 pytań Historia sztuki historiasztuki