Powtórzenie: Terminologia SZTUKA EGEJSKA pojęcia z historii sztuki, powtórka przed maturą

Powtórzenie sprawdzający wiedzę z terminologii sztuki egejskiej.

Pojęcia, które wystąpią w teście:
ceramika kameres, cytadela, dromos, idol, megaron, mur cyklopowy, ryton, tolos

Historia sztuki, powtórzenie. 8 pytań.

dzban z pierwszego pałacu w Faistos, ok. 1800 p.n.e.

Gatunek ceramiki kreteńskiej, pozostający pod wpływem kultury minojskiej, wytwarzany głównie w warsztatach pałacowych w Knossos i Fajstos w XIX i XVIII wieku p.n.e. Nazwa ta jest pochodzenia nowożytnego (pochodzi z XIX wieku) i wywodzi się od groty Kamares, znajdującej się w pobliżu Fajstos, gdzie po raz pierwszy odkryto tą ceramikę. Charakterystycznymi cechami tych waz jest wysoka technika wykonania naczyń, piękne barwy malowideł, niezwykle żywe i oryginalne motywy ornamentalne, pełne ekspresji kompozycje ozdób, które pozostają w pełnej harmonii z kształtami naczynia.
Picture 0
ceramika kamares
... w Heräcie, Afganistan wybudowana przez starożytnych Greków

Forteca małych rozmiarów, górująca nad miastem lub tworząca ośrodek obronny wielkiej twierdzy, zwłaszcza bastionowej; zazwyczaj mieszczą się w niej koszary, magazyny, więzienia.
Picture 1
cytadela
Grobowiec książęcy w Kazanłyku w Bułgarii (widok wejścia do grobowca)

Droga lub aleja, także korytarz, zwykle długi i wąski, m. in. w mykeńskich grobach kopułowych (skarbiec Arteusza) i hellenistycznych - tolosowych (grobowiec książęcy w Kazanłyku w Bułgarii)
Picture 2
dromos
Figurki kultowe o uproszczonym lub zgeometryzowanych kształtach (głównie kobiecych) wykonywane między innymi z gliny, kości słoniowej, marmuru, charakterystyczne przed wszystkim dla kultur Morza egejskiego (zwłaszcza cykladzkiej)
Picture 3
idole
Rekonstrukcja ... w Knossos

W starożytności prostokątny budynek o jednym pomieszczeniu, z otwartym przedsionkiem na krótszym boku, którego wysunięte ściany boczne zakończone bywały płaskimi pilastrami, tzw, ANTAMI; pośrodku pomieszczenia między czterema kolumnami wspierającymi płaski dach z otworem doprowadzającym światło, znajdowało się palenisko.
W kulturze egejskiej był to charakterystyczny typ budowli; stanowił, np. reprezentacyjną część pałaców mykeńskich, a plan tego prostokątnego budynku stał się w starożytnej Grecji podstawową formą świątyni greckiej (templum in antis); w greckich domach mieszkalnych na wzór tej budowli kształtowano pomieszczenia dla mężczyzn.
Picture 4
megaron
Skonstruowany z wielkich, nieobrobionych, ale dopasowanych do siebie bloków kamiennych, niełączonych zaprawą; w II tysiącleciu p.n.e. murami takimi otaczano grody warowne na terenie Grecji (Tyryns, Mykeny); nazwę tę stosuję się do tego typu murów występujących i w innych krajach we wczesnych okresach rozwoju budownictwa.
Picture 5
mur cyklopowy
... w kształcie głowy byka

Starożytne naczynie do picia wina, zazwyczaj w kształcie rogu lub głowy zwierzęcej. Wykonywane było z gliny lub metalu i zdobione dekoracją malarską bądź reliefową z wizerunkiem głowy ludzkiej lub zwierzęcej.
Wywodziło się z Grecji, znane było już w kręgu kultury egejskiej (egzemplarze tego naczynia odnaleziono w grobach szybowych w Mykenach), następnie rozpowszechnione w kręgu oddziaływania kultury greckiej.
Naczynie to dało się odłożyć tylko po wypiciu zawartości, gdyż można je było stawiać jedynie na wylewie. Używano go do spełniania rytualnej libacji, ale również na ucztach.
Picture 6
ryton
Skarbiec Atreusza - przekrój

W starożytności budowla na planie okrągłym (centralna budowla), najczęściej o przeznaczeniu sepulkralnym lub kultowym. Budowle grobowe tego typu pojawiły się już pod koniec III tysiąclecia p.n.e. na Krecie.
Picture 7
tolos

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.