Test: terminologia, pojęcia z historii sztuki PREHISTORIA powtórka przed maturą!

Pojęcia, które wystąpią w teście:<br/>alignement, artefakt, dolmen, dymarka, kromlech, megalit, menhir, ochra, perspektywa (kompozycja)kulisowa, perspektywa (kompozycja rzędowa), pięściak, popielnica, ryt (rytowanie), tolos, urna

15 pytań Historia sztuki historiasztuki
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.