Test z historii sztuki

Autoportrety malarzy polskich

Test ma sprawdzać wiedzę ucznia ze znajomości autoportretów malarzy polskich. Stworzyłam go przygotowując się do matury.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 1998 razy