Pytania i odpowiedzi

Autoportrety malarzy polskich

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test ma sprawdzać wiedzę ucznia ze znajomości autoportretów malarzy polskich. Stworzyłam go przygotowując się do matury.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 2026 razy
Pytanie 1
Najwybitniejszy przedstawiciel romantycznego nurtu w polskim malarstwie XIX wiecznym. Twórca obrazu "Bitwa pod Samosierrą" z ok. 1837 roku.

Obraz znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Autoportret przedstawiony na ilustracji namalował ... ?
Piotr Michałowski
Pytanie 2
Najwybitniejszy polski malarz historyczny. Autoportret, Muzeum Narodowe, Warszawa. Na autoportrecie widnieje ... ?
Jan Matejko
Pytanie 3
Autoportret z samowarem, własność prywatna.

Skategoryzował swoje portrety w pięciu podstawowych typach: od A do E. Niechętnie malował dzieci z powodu ich ruchliwości. Bardzo często na swoich obrazach (najczęściej portretach) dopisywał pod wpływem czego tworzył. Niesłusznie uważany za narkomana. Największa kolekcja jego prac znajduje się w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Opisywany artysta to?
Witkacy
Pytanie 4
Wybitny polski malarz, grafik, projektant sztuki użytkowej, scenograf, poeta i dramaturg.


"Autoportret", 1895, Muzeum Narodowe, Poznań. Widnieje na nim ... ? (podaj imię i nazwisko artysty, używaj polskich znaków - "ą", "ę")
Stanisław Wyspiański
Pytanie 5
Polski malarz, rysownik i grafik. Pisał też wiersze, opowiadania i teksty z teorii sztuki. Autor "Kapeli dziecięcej" z 1922 roku.


Autoportret, Muzeum Narodowe, Kraków. Obraz namalował ... ?
Tadeusz Makowski
Pytanie 6
Malarz polski. Jeden z czołowych przedstawicieli okresu Młodej Polski w nurcie malarstwa realistycznego.


Autoportret z 1898, Galeria Obrazów, Lwów. Kto na nim jest?
Leon Jan Wyczółkowski
Pytanie 7
Autoportret z 1927 roku, obraz znajduje się w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Kto na nim widnieje?
Witkacy
Pytanie 8
Polski malarz, przedstawiciel nurtu malarstwa o tematyce historycznej i batalistycznej. Autor wielu obrazów przedstawiających wydarzenia z okresu wojen napoleońskich i powstania listopadowego, scenki rodzajowe, portrety i konie. Wraz z Janem Styką współautor Panoramy Racławickiej.


"Autoportret z koniem", 1924, Muzeum Narodowe, Warszawa. Kto namalował ten obraz?
Wojciech Kossak
Pytanie 9
Polski malarz, jeden z czołowych przedstawicieli romantyzmu w malarstwie polskim, ilustrator, rysownik, znany z cyklu "kartonów" o powstaniu styczniowym.

"Autoportret", 1867, Muzeum Narodowe, Warszawa. Obraz został namalowany przez ... ?
Artura Grottgera
Pytanie 10
Polski malarz romantyczny, portrecista. Znany z takich obrazów jak "Portret generała Henryka Dembińskiego" (Muzeum Narodowe w Krakowie), "Portret matki", 1853 (Muzeum Sztuki, Łódź), "Portret Adama Mickiewicza", 1856 (Muzeum Literatury, Warszawa).

Autoportret z 1853 roku. Artysta przedstawiony na obrazie to ...?


Henryk Rodakowski
Pytanie 11
Polski malarz, rysownik i ilustrator. Specjalizował się w malarstwie historycznym i batalistycznym, ulubionym tematem jego obrazów były konie. Malował małoformatowe dzieła głównie techniką akwarelową. Był jednym z inicjatorów utworzenia w Krakowie Muzeum Narodowego. Jego syn również był malarzem.

Leon Wyczółkowski, Portret ..., Muzeum Narodowe, Kraków. Na przedstawiony portrecie widnieje ... ? (imię i nazwisko artysty)
Juliusz Kossak
Pytanie 12
Polski malarz, pejzażysta, przedstawiciel realizmu, historyk sztuki, pedagog.

AUTOPORTRET MŁODZIEŃCZY z 1831 roku. Kto go namalował?
Wojciech Gerson
Pytanie 13
Autor obrazów: "Matula pomarli" z 1868 roku, "Ostatnia chudoba" z 1870 roku ...

Autoportret, Muzeum Narodowe w Sukiennicach, Kraków. Kto go namalował?
Aleksander Kotsis
Pytanie 14
Malarz polski, przedstawiciel realizmu, miał młodszego brata, który również był malarzem. Był znakomitym twórcą scen batalistycznych i rodzajowych, jego twórczość najlepiej przedstawia się w pejzażu. Namalował "Patrol powstańczy" 1872r., "Wiosnę w małym miasteczku" 1872-73r. "Zimę w małym miasteczku" 1872r.

Stanisław Witkiewicz, Portret ..., ok. 1872 rok. Na portrecie widnieje ...?
Maksymilian Gierymski
Pytanie 15
Polski malarz, przedstawiciel realizmu w malarstwie polskim, prekursor polskiego impresjonizmu.

Autoportret 1900., Obraz zaginiony. Kto na nim widnieje (podaj imię i nazwisko artysty)
Aleksander Gierymski
Pytanie 16
Polski malarz, reprezentant realizmu. W czasie swoich studiów monachijskich wzbudzał niemałą sensację swoim ubiorem. Nosił bowiem czerwone rajtuzy konnicy rosyjskiej, granatową ułańską kurtkę oraz czapkę konduktorską Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Autoportret z 1902 roku prezentuje ...
Józefa Chełmońskiego

Powiązane tematy