Test wiedzy

Konflikt cypryjski

Test przygotowujący do Matury. Pytania dotyczą konfliktu cypryjskiego.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1690 razy