Test: Konflikt cypryjski

Test przygotowujący do Matury. Pytania dotyczą konfliktu cypryjskiego.

10 pytań WOS Boginka
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.