Konflikt w Czeczenii test

Konflikt w Czeczenii, test z WOSu

Test przygotowujący do Matury. Pytania dotyczą konfliktu w Czeczenii.

12 pytań WOS Boginka