Test wiedzy

Konflikt w Czeczenii

Test przygotowujący do Matury. Pytania dotyczą konfliktu w Czeczenii.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 1941 razy