Test z informatyki

Co wiesz o komputerach?

Sprawdzian wiedzy z informatyki.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 7632 razy