Łacina - gramatyka

Pytanie 1
określ koniugacje czasownika
amo, amare, amavi, amatum
wpisując cyfre (1-4)
Pytanie 2
określ koniugacje czasownika
lego, legere, legi, lectum
wpisując cyfrę(1-4)
Pytanie 3
określ koniugacje czasownika
venio, venire, veni, ventum
wpisując cyfre(1-4)
Pytanie 4
odmień czasownik w liczbie pojedynczej-singularis
amo, amare, amavi, amatum
np.1- video,2- vide.., 3- vide... 4- vide...
Pytanie 5
odmień czasownik w liczbie pojedynczej- singularis
disco, discere, didici
np.1- video,2- vide.., 3- vide... 4- vide...
Dalej