Fiszki

Łacina - gramatyka

Test w formie fiszek Łacina... gramatyka: odmiany czasowników,koniugacje.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 5778 razy
określ koniugacje czasownika
amo, amare, amavi, amatum
wpisując cyfre (1-4)
1
określ koniugacje czasownika
lego, legere, legi, lectum
wpisując cyfrę(1-4)
3
określ koniugacje czasownika
venio, venire, veni, ventum
wpisując cyfre(1-4)
4
odmień czasownik w liczbie pojedynczej-singularis
amo, amare, amavi, amatum
np.1- video,2- vide.., 3- vide... 4- vide...
1- amo, 2- amas, 3- amat
odmień czasownik w liczbie pojedynczej- singularis
disco, discere, didici
np.1- video,2- vide.., 3- vide... 4- vide...
1- disco, 2- discis, 3- discit
odmień czasownik w liczbie mnogiej- pluralis.
doceo, docere,docui, doctum
np.1- video,2- vide.., 3- vide... 4- vide...
1- doceamus, 2-doceatis, 3- doceant
odmień czasownik w singularis i pluralis.
audia, audire, audivi, auditum.
np.1- video,2- vide.., 3- vide... 4- vide...
1- audio, 2- audis, 3- audit, 4- audimus, 5- auditis, 6- audiunt
odmień czasownik w pluralis i singularis
lego, legere,legi, lectum
np.1- video,2- vide.., 3- vide... 4- vide...
1- lego, 2- legis, 3- legit, 4- legimus, 5- legitis, 6- legunt
odmień czasownik w pluralis
rogo, rogare, rogavi rogatum
np.1- video,2- vide.., 3- vide... 4- vide...
1- rogamus, 2- rogatis, 3- rogant
odmień czasownik w pluralis i singularis
sedeo, sedere, sedi, sessum
np.1- video,2- vide.., 3- vide... 4- vide...
1- sedo, 2- sedes, 3- sedet, 4- sedemus, 5- sedetis, 6- sedent

Powiązane tematy

#10

Inne tryby