Test dla uczelni wyższych

2020 pytania 15 GiS

Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 112 razy