Pytania i odpowiedzi

2020 pytania 15 GiS

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 340 razy
Pytanie 1
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących ucha środkowego:
Round window (fenestra rotunda) zamknięte jest secondary tympanic membrane (membrana tympani secundaria)
Łańcuch kosteczek słuchowych pełnią rolę wzmacniacza drgań fali dźwiękowej
Promontory of tympanic cavity (promontorium tympani) to wyniosłość na przyśrodkowej ścianie jamy bębenkowej odpowiadająca pierwszemu skrętowi ślimaka
Pytanie 2
W komorze ślinianki przyusznej external carotid a. (a. carotis externa) oddaje następujące gałęzie:
maxillary a. (a. maxillaris)
Pytanie 3
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących otworów czaszki:
sphenopalatine foramen (foramen sphenopalatinum) prowadzi z dołu podskroniowego do dołu skrzydłowo-podniebiennego
przez foramen lacerum przechodzi deep petrosal n. (n. petrosus profundus)
Pytanie 4
Gałęzie nerwu żuchwowego unerwiają:
lateral pterygoid (m. pterygoideus lateralis)
tensor tympani m. (m. tensor tympani)
Pytanie 5
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących cervical plexus (plexus cervicalis) i jego gałęzi:
cervical plexus (plexus cervicalis) bierze udział w unerwieniu błon surowiczych wewnątrz klatki piersiowej
zniesienie czucia w okolicy kąta żuchwy sugeruje uszkodzenie great auricular nerve (nervus auricularis magnus)
medial supraclavicular nerves (nn. supraclaviculares mediales) krzyżują od przodu external iugular vein (v. jugularis externa)
Pytanie 6
Jeśli u pacjenta stwierdzamy zmiany wynikające z braku unaczynienia tętniczego odnogi tylnej torebki wewnętrznej to zmiany chorobowe podejrzewamy w tętnicach:
arteria choroidea anterior (anterior choroideal artery)
arteria cerebri media (middle cerebral artery)
Pytanie 7
U pacjentki powiększające się znamię barwnikowe zlokalizowane w części środkowej wargi dolnej okazało się nowotworem złośliwym (melanoma malignum). Aby wykryć ewentualne przerzuty, należy zbadać palpacyjnie:
anterior cervical lymph nodes (nodi lymphatici cervicales anteriores)
submental lymph nodes (nodi lymphatici submentales)
Pytanie 8
Middle meningeal artery (arteria meningea media):
dostaje się do jamy czaszki przez foramen spinosum
biegnie wraz z gałęzią oponową nerwu żuchwowego
przed wejściem do jamy czaszki jest objęta przez korzenie nerwu uszno-skroniowe
Pytanie 9
Do jamy bębenkowej prowadzą następujące struktury:
tympanic canaliculus (canaliculus tympanicus)
canal for lesser petrosal nerve (canalis nervi petrosi minoris)
Pytanie 10
Wskaż zdania prawidłowe dotyczące gałęzi facial n. (n. facialis)
chorda tympani posiada włókna dośrodkowe kończące się w solitary nucleus (nucleus solitarius)
greater petrosal n. (n. petrosus major) doprowadza włókna przywspółczulne przedzwojowe do pterygopalatine ganglion (ganglion pterygopalatinum)
greater petrosal n. (n. petrosus major) prowadzi włókna przywspółczulne przedzwojowe do gruczołu łzowego
Pytanie 11
Przez common tendinous ring (annulus tendineus communis) mięśni zewnętrznych oka przechodzi:
nasociliary n. (n. nasociliaris)
ophtalmic a. (a. ophtalmica)
abducent n. (n. abducens)
Pytanie 12
Oceń poprawność twierdzeń:
epidural hematoma (haematoma epidurale) tworzy się pomiędzy blaszką zewnętrzną opony twardej a powierzchnią kości czaszki
subdural hematoma (haematoma subdurale) tworzy się w wyniku nagromadzenia wynaczynionej krwi żylnej
subdural hematoma (haematoma subdurale) tworzy się pomiędzy oponą pajęczą a blaszką wewnętrzną opony twardej
w przypadku krwiaka nadtwardówkowego, źródłem nagromadzonej krwi jest najczęściej uszkodzona tętnica oponowa środkowa która odchodzi od maxillary a. (a. maxillaris)
Pytanie 13
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żył głowy i szyi:
external jugular vein (v. jugularis externa) najczęściej uchodzi do subclavian vein (vena subclavia)
external jugular vein (V. jugularis externa) otrzymuje dopływ z retromandibular vein (vena retromandibularis)
retromandibular vein (vena retromandibularis) uchodzi do facial v. (v. facialis)
Pytanie 14
Thyroid triangle (trigonum thyroideum) ograniczony jest przez:
Sternohyoid m. (m. sternohyoideus)
Superior belly of omohyoid m. (venter superior musculi omohyoidei)
sternocleidomastoid m. (m. sternocleidomastoideus)
Pytanie 15
Bogate unaczynienie tonsilla palatina pochodzi z:
ascending pharyngeal a. (a. pharyngea ascendens)
ascending palatine a. (a. palatina ascendens) od facial a. (a. facialis)

Powiązane tematy