Test z WOSu

Samorząd gminny

Sprawdzian z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej. Struktura samorządu gminy, podział obowiązków poszczególnych organów.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 5586 razy