Test ortograficzne

Przymiotniki złożone - pisownia

Ćwiczenie to ma na celu sprawdzić umiejętność prawidłowej pisowni przymiotników w języku polskim.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 2001 razy