Proces - Franz Kafka, Test z Lektury

Test znajomości lektury "Proces" Franza Kafki Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 25 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Proces - Franz Kafka"

1) W którym roku wydano "Proces"?
2) Ile lat ma główny bohater?
3) Strażnicy w mieszkaniu Józefa nosili imiona:
4) Gdzie pracował Józef?
5) Znajomy prokurator Józefa, z którym uniemożliwiono oskarżonemu kontakt nazywał się:
6) Na pierwsze przesłuchanie Józefa wyznaczono:
7) Posiedzenia sądu odbywały się w:
8) Co znajdowało się w księgach sądowych?
9) Za jakie przewinienie mieli zostać wychłostani Willem i Francziszek?
10) Jak miał na imię wuj Józefa?
11) Co zaoferował wuj Józefowi po przybyciu do miasta?
12) Adwokat reprezentujący Józefa nazywał się:
13) Kto opowiedział Józefowi o trzech rodzajach uwolnienia?
14) Dlaczego Block zamieszkał u Hulda?
15) Kto poinformował Józefa, że jest uznany za winnego?
16) Jak zakończył się proces Józefa?
17) Gdzie wykonano wyrok?
18) „Proces” utrzymany jest w poetyce:
19) Którego rozdziału nie udało się ukończyć autorowi?
20) Utwór łączy w sobie elementy powieści:
21) Narrator w „Procesie” nie jest:
22) Sala sądowa mieściła się przy ulicy:
23) Ramy czasowe powieści obejmują:
24) Czy "Proces" jest powieścią o określonym miejscu akcji?
25) Czy w "Procesie" jest zachowana ciągłość chronologiczna?