Test z Wiedzy o społeczeństwie

W świecie mediów i informacji.

Pytanie 1
Wskaż czynniki napędzające globalizację.
Pytanie 2
Czy w Polsce firmy zobowiązane są prawnie do podawania składu produktów spożywczych?
Pytanie 3
Połącz w pary hasła reklamowe z funkcją, jaką pełnią.
Pytanie 4
Wskaż cechy świadomego konsumenta.
Pytanie 5
Kim są demaskatorzy ("whistleblowers")?
Pytanie 6
Czy za cyberprzemoc (nękanie kogoś przez internet) ponosi się w Polsce odpowiedzialność prawną?
Dalej