Test z języka niemieckiego

Dni Tygodnia z rodzajnikami der, die, das

Wpisz poprawne tłumaczenie
Ilość pytań: 7 Rozwiązywany: 887 razy