Test: Unregelmaessige Verben

Nieregularne czasowniki. Nie ma za co :)

Język niemiecki. Test składa się z 14 pytań.