Anatomia człowieka 2, test z biologii

Test wiedzy z anatomii człowieka. Test dla liceum z biologii. Test składa się z 13 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Anatomia człowieka 2"

1) Jaskra objawia się:
2) Oznaczone numerem 2 to kubki smakowe odpowiedzialne za odczuwanie smaku:
3) Osobie z grupą krwi AB możemy przetoczyć krew osoby z grupą krwi..., a osobie z grupą krwi A możemy przetoczyć krew osoby z grupą krwi ....
4) Z prawej komory krew tłoczona jest do:
5) Idealne ciśnienie krwi wynosi:
6) Sieć dziwna jest siecią:
7) Do aparatu ochronnego oka należą:
8) Prawidłowy mocz ostateczny powinien:
9) Zawiązki wszystkich narządów wykształcają się w:
10) Krętek blady wywołuje:
11) Obszarem siatkówki zbudowanym tylko z czopków, stanowiącym miejsce najostrzejszego widzenia jest:
12) Do opon mózgowo - rdzeniowych należy:
13) Nerwów czaszkowych jest: