Test z Historii

Czasy pierwszych Piastów

Pytanie 1
Kim byli Cyryl i Metody?
Pytanie 2
Wskaż, którzy bogowie byli czczeni przez Słowian (trzy odpowiedzi są dobre).
Pytanie 3
Co się wydarzyło w 966 roku?
Pytanie 4
Kim był Wojciech?
Pytanie 5
Zjazd Gnieźnieński był ważnym wydarzeniem - w jego trakcie cesarz Otton III nadał Polsce arcybiskupstwo w Gnieźnie. Wskaż, kiedy miało miejsce to wydarzenie.
Dalej