Test z Fizyki

fiza 2

Pytanie 1
Które ze stwierdzeń nie jest zgodne z postulatami Bohra
Pytanie 2
Stałość prędkości światła w próżni udowodniło doświadczenie:
Pytanie 3
Cechą izolatorów jest:
Pytanie 4
. Elektron to:
Pytanie 5
Przemiana alfa powoduje, że liczba atomowa pierwiastka
Dalej