Powtórzenie: fiza 2

Fizyka, powtórzenie. 46 pytań.

Które ze stwierdzeń nie jest zgodne z postulatami Bohra
Elektron poruszający się po orbicie stacjonarnej wypromieniowuje energię elektromagnetyczną
Stałość prędkości światła w próżni udowodniło doświadczenie:
Michelsona, Morleya
Cechą izolatorów jest:
całkowite osadzenie pasma walencyjnego
. Elektron to:
lepton
Przemiana alfa powoduje, że liczba atomowa pierwiastka
maleje o 2
Która liczba kwantowa wyznacza rzut orbitalnego momentu pędu na wybraną oś:
magnetyczna
które ze zdań dotyczących interferencji jest fałszywe:
warunkiem dobrze określonego obrazu interferencyjnego jest aby miały dokładnie określoną zmienną w czasie różnicę faz
u0I=Bxdl jakie prawo
Żadna chyba niepoprawna bo jest x (może błąd w przepisywaniu, jakby była kropka to pr. Ampere’a)
Które ze stwierdzeń jest fałszywe dla diamagnetyków:
w zewn polu magn diamagnetyki ustawiają się wzdłuż linii pola magn
tesla
kg / A * s^2
Rezystywność
nie zależy od przekroju ani od jego długości
J=I/S (opisane słownie natezenie przez pole przekroju xd) na co to wzór
gęstość prądowa
Kto jako 1 ustalił planetarną budowę atomu?
Rutherford
Konsekwencją szczególnej teorii względności nie są
zakrzywienie czasoprzestrzeni przez masę
W wyniku rozpadu B- liczba atomowa pierwiastka:
wzrasta o 1
Protony to:
hadrony
doświadczenie które potwierdziło istnienie fal materii było przeprowadzone przez:
Davisson i Germer
Zdanie nieprawdziwe dla zjawiska fotoelektrycznego:
jako pierwszy zaobserwował i opisał je A. Einstein
Prawo Wiena, długość fali
jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury w pierwszej potędze
Które z poniższych jest równaniem zwierciadła?
1/f = 1/x + 1/y

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.