Test: Biały kieł

Strona 1

Pytanie 1
Przez kogo ścigani byli Bill i Henry?
stado wilków
niedźwiedzia
łowców głów
Pytanie 2
Kto leżał w trumnie ciągniętej przez zaprzęg?
lord Alfred
lord Benjamin
lord George
Pytanie 3
Z jakiego powodu ginęły psy zaprzęgowe?
wabiła je do siebie wilczyca
zapadały się w rozpadliny lodowe
temperatury były dla nich zbyt niskie
Pytanie 4
Który wilk został partnerem wilczycy?
trzylatek
młody przywódca
Jedooki
Pytanie 5
W jakim miejscu wilczyca założyła legowisko?
w starym, spruchniałym drzewie
w indiańskiej wiosce
w jaskini nad rzeką
Pytanie 6
Ile szczeniąt urodziła wilczyca?
troje
pięcioro
czworo