Pytania i odpowiedzi

Biały kieł

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test znajomości lektury "Biały kieł" Jacka Londona
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 1966 razy
Pytanie 1
Przez kogo ścigani byli Bill i Henry?
stado wilków
Pytanie 2
Kto leżał w trumnie ciągniętej przez zaprzęg?
lord Alfred
Pytanie 3
Z jakiego powodu ginęły psy zaprzęgowe?
wabiła je do siebie wilczyca
Pytanie 4
Który wilk został partnerem wilczycy?
Jedooki
Pytanie 5
W jakim miejscu wilczyca założyła legowisko?
w jaskini nad rzeką
Pytanie 6
Ile szczeniąt urodziła wilczyca?
pięcioro
Pytanie 7
W jaki sposób zginął Jednooki?
został zagryziony przez samicę rysia
Pytanie 8
Za kogo mały wilczek uważał ludzi?
za bogów
Pytanie 9
Kto stał się właścicielem Kiche i Białego Kła?
Szary Bóbr
Pytanie 10
Czy biały kieł bawił się z innymi szczeniakami?
nie, psy nie akceptowały go
Pytanie 11
Na jakie zwierzę polował Szary Bóbr z żoną?
łosia
Pytanie 12
Co się stało gdy Biały Kieł ponownie spotkał Kiche
zaatakowała go
Pytanie 13
Piękny Smith kupił Białego kła w celu
szkolenia go do walk
Pytanie 14
Suczka, z którą Biały Kieł ma młode wabi się:
Collie