Kulturowa różnorodność społeczeństwa test

Kulturowa różnorodność społeczeństwa, test z WOSu

Test dla liceum / technikum, dział 2 z podręcznika "W centrum uwagi" 1 wydawnictwa Nowa Era. Pytania dotyczą kultury, zróżnicowania kulturowego, kultury masowej i religii.

16 pytań WOS Testy_WOS