Strona 1

Faraon

Pytanie 1
Akcja utworu rozgrywa się w:
X w. p.n.e
IX w. p.n.e
VIII w. p.n.e
XI w. p.n.e.
Pytanie 2
Tytułowym Faraonem jest
Ramzes XII
Tutenhamon
Ramzes XIII
Amenhotep III
Pytanie 3
Z kim toczy walkę o wpływy Faraon?
z kapłanami
z chorobą
z Fenicjanami
z suszą
Pytanie 4
Kochanka Ramzesa miała na imię?
Sara
Laura
Ismena
Hatszepsupt
Pytanie 5
Kim był Herhor?
ojcem Ramzeza
najwyższym kapłanem
generałem w armii
szpiegiem Fenicjan
Pytanie 6
Podczas ataku ludności na świątynie jakiego zjawiska użył Herhor do zapanowania nad ludem?
zaćmienia księzyca
roju meteorów
zaćmienia słońca
burzy piaskowej
Pytanie 7
Kim była Nikotris?
matką Ramzesa
siostrą Tutmozisa
matką Sary
żoną Herhora
Pytanie 8
Problematyką utworu jest
zdrada ideałów
dążenie do pieniędzy za wszelką cenę
miłość do dzieci
polityka, sprawowanie władzy i intrygi
Pytanie 9
Arcykapłanem którego bóstwa był Herhor?
Amona
Horusa
Anubisa
Nechebet
Pytanie 10
Akcja utworu rozgrywa się w czasie
około 5 lat
około 2 lat
około roku
ponad 10 lat