Pytania i odpowiedzi

Faraon

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test ze znajomości lektury Bolesława Prusa pt. "Faraon"
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1739 razy
Pytanie 1
Akcja utworu rozgrywa się w:
XI w. p.n.e.
Pytanie 2
Tytułowym Faraonem jest
Ramzes XIII
Pytanie 3
Z kim toczy walkę o wpływy Faraon?
z kapłanami
Pytanie 4
Kochanka Ramzesa miała na imię?
Sara
Pytanie 5
Kim był Herhor?
najwyższym kapłanem
Pytanie 6
Podczas ataku ludności na świątynie jakiego zjawiska użył Herhor do zapanowania nad ludem?
zaćmienia słońca
Pytanie 7
Kim była Nikotris?
żoną Herhora
matką Ramzesa
Pytanie 8
Problematyką utworu jest
polityka, sprawowanie władzy i intrygi
Pytanie 9
Arcykapłanem którego bóstwa był Herhor?
Amona
Pytanie 10
Akcja utworu rozgrywa się w czasie
około 2 lat