Równouprawnienie kobiet i mężczyzn

85 pytań Strona 1 czyzyk19
Czym się różni współczynnik aktywności zawodowej od wskaźnika zatrudnienia?
niczym
wskaźnik zatrudnienia jest zwykle większy od współczynnika aktywności zawodowej
współczynnik aktywności zawodowej uwzględnia osoby pracujące i poszukujące pracy, a wskaźnik zatrudnienia tylko osoby pracujące
oba wskaźniki są podobne
Wskaźniki zatrudnienia kobiet w Polsce są:
równie wysokie jak przeciętna dla krajów Unii Europejskiej;
wyższe od przeciętnej dla krajów Unii Europejskiej
niższe od przeciętnej dla krajów Unii Europejskiej
W którym spośród wymienionych krajów wskaźnik aktywności zawodowej kobiet jest najwyższy?
Dania
Wielka Brytania
Czechy
Włochy
W którym spośród wymienionych krajów współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn jest najniższy?
Litwa
Słowacja
Polska
Hiszpania
Segregacja zawodowa ze względu na płeć to:
podział zawodów na kobiece i męskie;
niska reprezentacja kobiet na stanowiskach kierowniczych;
mniejsze możliwości zawodowe kobiet na rynku pracy i sytuowanie ich na niższych, gorzej płatnych i mniej prestiżowych stanowiskach;
procentowy udział kobiet i mężczyzn w poszczególnych zawodach.
Dalej
Pozostało 16 stron