Równouprawnienie kobiet i mężczyzn

Pytanie 1
Czym się różni współczynnik aktywności zawodowej od wskaźnika zatrudnienia?
Pytanie 2
Wskaźniki zatrudnienia kobiet w Polsce są:
Pytanie 3
W którym spośród wymienionych krajów wskaźnik aktywności zawodowej kobiet jest najwyższy?
Pytanie 4
W którym spośród wymienionych krajów współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn jest najniższy?
Pytanie 5
Segregacja zawodowa ze względu na płeć to:
Dalej