Test: BIM 2019

Strona 1

Pytanie 1
1. Prostatic gland (prostata):
leży ku tyłowi od dolnej części spojenia łonowego
jest unaczyniony przez ggałęzie pochodzące od tętnicy pęcherzowej górnej i tętnicy odbytniczej górnej
apex of prostate (apex prostatae) spoczywa na przeponie moczowo – płciowej
swoją podstawą łączy się z fundus of urinary bladder (fundus vesicae urinariae)
jest unerwiony czuciowo przez pudendal nerve (nervus pudendus)
Pytanie 2
Inferior hypogastric plexus (plexus hypogastricus inferior):
jest splotem wtórnym splotu intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
powstaje z hypogastric nerves (nervi hypogastrici)
jest zasilany przez sacral splanchnic nerves (nervi splanchnici sacrales)
ku górze przechodzi w: intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
zawiera liczne włókna przywspółczulne pochodzące z vagus nerve (nervus vagus)
Pytanie 3
Wtórnie położone zaotrzewnowo są:
superior part of duodenum (pars superior duodeni)
transverse colon (colon transversum)
ascending colon (colon ascendens)
descending colon (colon descendens)
descending part of duodenum (pars descendens duodeni)
Pytanie 4
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących lungs (pulmones):
sploty przywspółczulne (przedni i tylny) łączą się na przedniej stronie tracheal bifurcation (bifurcatio tracheae)
włókna współczulne płuc pochodzą z thoracocervical ganglion (ganglion thoraco- cervicalis)
. główny odpływ chłonki z lungs (pulmones) prowadzi przez superior tracheobronchial lymph nodes (nodi lymphatici tracheobronchiales superiores)
superior lobe veins of left lung (vv. lobi superioris pulmonis sinistri) często łączą się w jeden wspólny pień uchodzący do brachiocephalic left vein (v. brachiocephalica sinistra)
apex of lung (apex pulmonis) nie przekracza otworu górnego klatki piersiowej a base of lung (basis pulmonis) sięga otworu dolnego klatki piersiowej
Pytanie 5
Wybierz prawidłowe stwierdzenie
łechtaczka unaczyniona jest przez tętnicę maciczną
do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych i głębokich spływa chłonka z moszny lub warg sromowych większych
tętnica sromowa zewnętrzna jest odgałęzieniem tętnicy udowej
erekcja wywołana jest przez włókna współczulne pochodzące ze splotu podbrzusznego dolnego
badaniem per rectum u kobiet można wybadać szyjkę macicy i dolną część trzonu macicy
Pytanie 6
Do pomocniczych mięśni wdechowych zaliczamy:
diaphragma
serratus anterior m. (m. serratus anterior)
sternocleidomastoid m. (m. sternocleidomastoideus)
pectoralis maior m. (m. pectoralis maior)
internal inercostal m. (m. intercostalis internus)

Powiązane tematy