Wstęp do psychologii, test z psychologii

Sprawdź swoją wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień psychologicznych Test dla studentów z psychologii. Test składa się z 217 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Wstęp do psychologii"

1) Dorota i Anna rozmawiają o spóźnieniu Marka na ważne zebranie. Dorota sądzi, że kolega spóźnił się, bo jest niesolidny. Anna twierdzi, że trudno znaleźć salę, w której odbywa się zebranie. Pierwsza z nich odwołuje się do zmiennej .... , podczas gdy druga do zmiennej ....
2) Do jakiej dziedziny John Dewey zastosował podejście funkcjonalistyczne?
3) Która z wymienionych książek mogłaby być napisana przez Titchenera?
4) Poproszono Cię o przedstawienie humanistycznej perspektywy w dyskusji panelowej na temat snu. Jaki będzie prawdopodobnie tytuł Twojego wystąpienia?
5) Który z poniższych terminów NIE wchodzi w skład definicji psychologii?
6) Wyjaśniając pojawianie się przemocy w życiu współczesnych społeczeństw niektórzy psychologowie odwołują się do dziedziczenia zachowań agresywnych po dalekich przodkach, którym przemoc zapewniała dobre przystosowanie do ich środowiska. Jest to podejście
7) Największą zasługą Wilhelma Wundta dla rozwoju psychologii było
8) Które z poniższych sformułowań jest czymś więcej niż opisem zachowania?
9) Jaki kierunek psychologii całkowicie odrzuca badanie jednostkowych zjawisk psychicznych metodą introspekcji?
10) Pracując jako psycholog szkolny Marta w ciągu kilku lat prowadziła program korekcyjny zmierzający do wyeliminowania wad wymowy u poszczególnych dzieci. Program ten realizował cel psychologii, jakim jest
11) Który z poniższych współczynników korelacji został błędnie wyliczony?
12) Twój przyjaciel cieszy się bardzo, że udało mu się zdobyć cudowną taśmę z podprogowymi nagraniami, które pomogą mu rzucić palenie. Wiedząc o wynikach badań nad skutecznością tego typu materiałów powinieneś mu powiedzieć, że
13) Nauczyciel chciałby się dowiedzieć, jaką część lekcji uczeń spędza zaangażowany w pracę nad zadaniami, a jaką poświęca na aktywność pozazadaniową. Według ciebie nauczyciel powinien użyć do badania
14) Pewien badacz poszukiwał najlepszego sposobu zapobiegania panice. Jako elementy procedury badawczej zaplanował zamknięcie badanych bez uprzedzenia, wpompowanie dymu pod drzwi i włączenie alarmu przeciwpożarowego. W jaki sposób powinien rozwiązać kwestię wprowadzenia osób badanych w błąd?
15) Recenzent badań wykonanych przez profesora Kleksa sugeruje, że ich rezultaty mogą być wyjaśnione w kategoriach tendencyjności spowodowanej oczekiwaniami. Najsilniejszy kontrargument, jaki profesor K. może wysunąć na swoja obronę to powiedzenie, że
16) Karolina chciałaby określić tendencję centralną dla wieku w jej rodzinie. Pięciu członków tej rodziny ma: 12, 15, 23, 50 i 55 lat. W rodzinie Karoliny .... jest wyższa niż ....
17) Pani Jones sądzi, że jej syn był najlepszym aktorem w szkolnym przedstawieniu. Psycholog mógłby powiedzieć, że opinia pani Jones jest efektem
18) Ewa otrzymuje zadanie wykonania obserwacji naturalnej. Która z niżej wymienionych będzie adekwatna?
19) Wyobraź sobie, że jesteś niedoświadczonym nauczycielem i chcesz zbadać wpływ nagród na poziom nauczania. Jako definicję operacyjną zmiennej zależnej wybierzesz
20) Tomek twierdzi, że nie wierzy w zasadę determinizmu. Które z poniższych twierdzeń wyraża najlepiej jego stanowisko?
21) Reżyser filmowy przeprowadza casting w poszukiwaniu aktora o twarzy kryminalisty. Potencjalni wykonawcy tej roli interesują go z punktu widzenia
22) Twój kolega został ostatnio zdiagnozowany jako osoba cierpiąca na depresję. Jak myślisz, który neuroprzekaźnik wpływa na jego nastrój?
23) Jak przykład łuszczaków Darwina ilustruje zasadę doboru naturalnego?
24) Postanowiłeś udać się na bal maskowy przebrany za neuron. Który z wymienionych elementów NIE pasuje do twojego kostiumu?
25) Jeżeli nie odziedziczyłaś chromosomu Y po ojcu, to najprawdopodobniej urodziłaś się
26) Jeżeli wchodzisz do sali, w której wykładowca wyciera tablicę po wykładzie i widzisz słowa: „uszkodzenie”, „lezje”, „pobudzanie”, i „lokalizacja”, które właśnie znikają z tablicy, to domyślasz się, że temat wykładu brzmiał
27) Kiedy znajdujesz się pod całkowitym znieczuleniem, kontrolę nad podstawowymi funkcjami życiowymi twojego organizmu sprawuje system nerwowy zwany
28) Badania wykazały, że niezależnie od kultury mężczyźni przejawiają więcej agresywności w zachowaniu niż kobiety. Jeżeli zgadzasz się z tym twierdzeniem, to wynika z niego, że agresywność mężczyzn kształtowana jest przez
29) Przetwarzanie informacji słuchowych odbywa się głównie w płacie
30) Osoba, która uprawia medytację minimalizuje dopływ bodźców zewnętrznych w celu
31) Według Freuda masz do czynienia z procesem nieświadomym, kiedy
32) Każdego dnia, kiedy Paweł zażywa heroinę, bierze coraz większą dawkę, aby osiągnąć ten sam efekt. Zjawisko to nazywa się
33) Które z poniższych twierdzeń opisuje trafnie podatność na hipnozę wśród dorosłych?
34) Ewa czyta w raporcie Ministerstwa Zdrowia, że pewien szczególny narkotyk szkodzi ludzkiemu zdrowiu bardziej niż wszystkie inne narkotyki wzmagające przekaźnictwo nerwowe razem wzięte. Ponadto każdego roku w Stanach Zjednoczonych ponad milion osób zaczyna go używać. Narkotykiem tym jest
35) Do obniżenia poziomu aktywności fizycznej i psychicznej człowieka przyczynia się jedna z poniższych par substancji
36) Pewnego dnia przyjaciółka zwierza ci się, że cierpi na narkolepsję. Według ciebie znaczy to, że
37) Używanie leków modyfikujących percepcje rzeczywistości
38) Pewien mężczyzna skarży się na straszną bezsenność, przez którą w ogóle nie śpi. Jego żona twierdzi, że śpi on w zasadzie normalnie, tylko przeszkadza mu stałe chrapanie, a zatem cierpi on na
39) Piotr gra w szkolnym przedstawieniu rolę człowieka zahipnotyzowanego. Aby publiczność właściwie odczytała taki stan świadomości, powinien on zachowywać się jak
40) Kolega prosi cię, abyś zgadł, ile dokładnie lat ma jego kilkuletnia siostra Ewa. Które z poniższych pytań nawiązujących do teorii Piageta pozwoli ci rozstrzygnąć ten problem?
41) Który z kryzysów rozwoju psychospołecznego według Eriksona zaczyna się wraz z początkiem używania mowy i eksplorowania środowiska?
42) Badania pokazały, że dzieci zdobywają jakąś wiedzę o świecie zanim się urodzą. Który z faktów potwierdza tę tezę?
43) Początkowy system schematów u dziecka znany jest jako inteligencja
44) Dzieci często ponoszą negatywne konsekwencje zażywania kokainy przez ich ciężarne matki. Świadczy to o tym, że:
45) Który z następujących faktów został stwierdzony w badaniach Harlowa nad małpkami wychowywanymi na matkach zastępczych?
46) Mowa dwuletnich dzieci nazywana jest telegraficzną dlatego, że
47) Obserwacja 4-letniego dziecka, które mówi dziecięcym językiem do swojej 2-letniej siostry, ale nie mówi tak do 7-letniego brata podważa przekonanie Piageta, że myślenie 4-latków jest
48) Która z poniższych norm rozwojowych NIE dotyczy dziecka w wieku 4 miesięcy?
49) Według Noama Chomskiego biologicznie uwarunkowany mechanizm przyswajania języka istnieje, dlatego, że
50) Konsekwencją małżeństwa i rodzicielstwa dla osób dorosłych jest to, że
51) Według Eriksona, kiedy wcześniejsze kryzysy pozostają nierozwiązane, ludzie kończą życie z poczuciem
52) Który z powodów moralnego zachowania zajmuje wg Kohlberga najwyższą pozycję w hierarchii?
53) Twój dziadek postanowił zrezygnować z wszystkich ulubionych gier w karty, z wyjątkiem brydża, którego chciałby opanować na poziomie sportowym, żeby móc trenować kilka razy w tygodniu i uczestniczyć w liczących się turniejach. Jaką cechę strategii dobrego starzenia się pomija ten plan?
54) Które z poniższych założeń NIE dotyczy modelu stadiów moralnych opracowanego przez Kohlberga?
55) Podczas audycji telewizyjnej pewien terapeuta przekonuje widzów, że: "Jeśli jednostka nie rozwinie spójnego pojęcia siebie jako osoby, to może powstać u niej rozproszony i niejasny obraz własnego "ja" bez określonego punktu ciężkości". Znając koncepcje rozwoju psychospołecznego Eriksona domyślasz się, że mówi on o kryzysie pojawiającym się w okresie
56) Status dziecka jako osoby został uznany przez społeczeństwo w drugiej połowie
57) Które ze stadiów wieku dojrzałego według Levinsona zostało błędnie określone?
58) Która z faz rozwoju poznawczego NIE należy do koncepcji Warnera Schaie?
59) Obrzędy inicjacji społeczeństw nieindustrialnych obejmują
60) Matka ostrzega dziecko przed dotykaniem gorącego pieca. Jej intencją jest oszczędzenie mu bólu
61) Słyszysz z daleka kogoś wołającego o pomoc. Krzyk do biega do twojego prawego ucha wkrótce po usłyszeniu go lewym uchem. Źródło dźwięku znajduje się
62) Próg absolutny jest to takie natężenie bodźca, przy którym jest on wykrywany w pewnym procencie prób wynoszącym
63) Czterech twoich kolegów uważa się za ślepych na barwy. Tylko jeden z nich mówi coś, co ma fizjologiczne uzasadnienie
64) Jeden z testów neurologicznych polega na zamknięciu oczu i dotknięciu własnego nosa palcem. Próba ta dotyczy zmysłu
65) Wszedłeś do perfumerii i znalazłeś się w chmurze intensywnego, przyjemnego zapachu. Po kilku minutach poszukiwania prezentu dla przyjaciela zauważasz, że zapach znacznie osłabł. Odczucie to spowodowane jest
66) Kolejne elementy ucha pojawiają się na szlaku pobudzających je fal dźwiękowych w następującym porządku
67) Kiedy zwiedzasz galerię malarstwa spostrzegasz, że po dłuższym przyglądaniu się określonemu obrazowi i przeniesieniu wzroku na białą ścianę, „widzisz” na niej barwy dopełniające do widzianych na obrazie. Zjawisko to nazywa się
68) Na zniekształcenie progu detekcji sygnałów NIE wpływa
69) Jeżeli wszystkie czopki w twojej siatkówce przestałyby funkcjonować, to
70) Wysłuchałeś wykładu nieznanego młodego naukowca na temat percepcji. Autor zajmował się głównie analizą roli niezmiennych cech środowiska. Domyślasz się, że jest on zwolennikiem
71) Zosia ogląda planszę, na której widoczne są dwa poziome rzędy kółek. Jeden składa się z trzech kółek zielonych, a drugi z trzech kółek czerwonych. Odległości między kółkami i między rzędami są równe. Zosia twierdzi, że widzi trzy pionowe kolumny, składające się każda z dwóch kółek, jednego czerwonego i jednego zielonego. Jej spostrzeganie gwałci jedno z postaciowych praw grupowania percepcyjnego
72) Jesteś członkiem ekipy kryzysowej, która znalazła się w centrum ogromnego terenu ogarniętego powodzią. Co chwila napływają komunikaty o kolejnych stratach i zniszczeniach. Co sprawia, że niedosłyszane zdanie „ ...a potem załamał się...” odnosisz do głównego mostu na tym terenie, a nie do człowieka, który mógł się na nim znaleźć?
73) Słyszenie dychotyczne wykorzystywane jest do badania stopnia, w jakim
74) Przez ostatnich 20 minut Ania ogląda niemożliwą figurę przedstawiającą niekończące się schody. Ilekroć przenosi wzrok, żeby rozstrzygnąć, czy prowadzą one w górę czy w dół, ten sam problem pojawia się w innym (poprzednio sprawdzonym) miejscu. Doświadcza ona
75) Jesteś początkującym narciarzem i kiedy zanosi się na to, że wpadniesz na drzewo, starasz się uniknąć kolizji zatrzymując się gdzieś obok. Jaki mechanizm informuje cię o tym, że drzewo przybliża się niebezpiecznie?
76) Kiedy czytasz to pytanie, poszczególne słowa pojawiają się w twoim polu widzenia, jakby kolejno wychodziły przed kurtynę, a po odczytaniu znikały. Zjawisko to jest ilustracją:
77) Oglądasz abstrakcyjny obraz przedstawiający spiralę zakończoną czarnym krążkiem w środku. Autor tego dzieła twierdzi, że namalował białą płytę gramofonową leżącą na czarnym stole. Jego złośliwy konkurent uważa, że jest to raczej czarna plama na środku białego beretu. Jeśli zgodzisz się z tą drugą interpretacją, czarny krążek zacznie wyglądać jakby był
78) Marek przygląda się regatom z dogodnego miejsca znajdującego się na mecie. Jako, że wszystkie łódki są tej samej wielkości, wnioskuje, że jedna, która wydaje mu się dużo mniejsza od pozostałych, pozostała w tyle. Jego interpretacja opiera się na
79) Kiedy pędzisz z zawrotną szybkością na swoich łyżworolkach mimo dramatycznych zmian stymulacji, które odbierają twoje systemy sensoryczne, widzisz jednak świat jako niezmienny. Zjawisko to można wyjaśnić
80) Chciałbyś rozpocząć tresurę swojego nowego szczeniaka zgodnie z zasadą Premacka. Zanim to uczynisz, powinieneś ustalić
i 137 innych...