Anatomia kończyny piersiowej - mięśnie

Pytanie 1
Prostownikiem stawu ramiennego jest:
Pytanie 2
Gdzie znajduje się mięsień nadgrzebieniowy?
Pytanie 3
Jaki nerw unerwia mięsień nadgrzebieniowy?
Pytanie 4
Funkcja mięśnia naramiennego:
Pytanie 5
Jakie części rozróżnia się w mięśniu naramiennym przeżuwaczy i mięsożernych?
Dalej