Anatomia kończyny piersiowej - mięśnie, fiszki

Fiszki, Weterynaria, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przywodzicielem kończyny piersiowej nie jest:
M. podgrzebieniowy
M. podłopatkowy
M. kruczo-ramienny
Przywodzicielem kończyny piersiowej nie jest:
M. podgrzebieniowy
M. podłopatkowy
M. kruczo-ramienny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile głów ma mięsień DWUgłowy ramienia u zwierząt domowych?
2
1
3
Ile głów ma mięsień DWUgłowy ramienia u zwierząt domowych?
2
1
3
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Nawracacze stawów promieniowo-łokciowych unerwione są przez
n. łokciowy
n. promieniowy
n. pośrodkowy
n. przedramienia
Nawracacze stawów promieniowo-łokciowych unerwione są przez
n. łokciowy
n. promieniowy
n. pośrodkowy
n. przedramienia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Mięsień odwodziciel długi palca I jest silnym odwodzicielem kciuka u:
Mięsożernych
Koni
Królików
Mięsień odwodziciel długi palca I jest silnym odwodzicielem kciuka u:
Mięsożernych
Koni
Królików
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
M. zginacz promieniowy nadgarstka oprócz zginania nadgarstka zajmuje się:
Rotacją zewnętrzną nadgarstka
Prostowaniem stawu nadgarstka
Zginaniem stawu łokciowego
Prostowaniem stawu łokciowego
M. zginacz promieniowy nadgarstka oprócz zginania nadgarstka zajmuje się:
Rotacją zewnętrzną nadgarstka
Prostowaniem stawu nadgarstka
Zginaniem stawu łokciowego
Prostowaniem stawu łokciowego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Które zwierzę nie jest chorym pojebem i ma mięsień trójgłowy z trzema głowami?
Kot
Koń
Świnia
Pies
Które zwierzę nie jest chorym pojebem i ma mięsień trójgłowy z trzema głowami?
Kot
Koń
Świnia
Pies
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Połącz i chuj
Rozpoczyna się na krawędzi doogonowej łopatki, kończy się na guzowatości obłej mniejszej lub guzku większym k. ramiennej
Połącz i chuj
M. obły mniejszy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prostownikiem stawu ramiennego jest:
Mięsień obły mniejszy
Mięsień nadgrzebieniowy
Mięsień obły większy
Mięsień naramienny
Prostownikiem stawu ramiennego jest:
Mięsień obły mniejszy
Mięsień nadgrzebieniowy
Mięsień obły większy
Mięsień naramienny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaką jeszcze funkcję pełni m. prostownik wspólny palców?
Zgina staw łokciowy
Rotuje kończynę piersiową do wewnątrz
Prostuje staw łokciowy
Odwodzi kończynę piersiową
Jaką jeszcze funkcję pełni m. prostownik wspólny palców?
Zgina staw łokciowy
Rotuje kończynę piersiową do wewnątrz
Prostuje staw łokciowy
Odwodzi kończynę piersiową
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Mięśnie międzykostne u przeżuwaczy i koni mają charakter:
więzadeł
uścięgniony
mięśniowy
Mięśnie międzykostne u przeżuwaczy i koni mają charakter:
więzadeł
uścięgniony
mięśniowy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaki nerw unerwia mięsień naramienny?
n. barkowy
n. łopatkowy
n. nadgrzebieniowy
n. pachowy
Jaki nerw unerwia mięsień naramienny?
n. barkowy
n. łopatkowy
n. nadgrzebieniowy
n. pachowy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jakie głowy rozróżniamy w m. zginaczu głębokim palców?
Ramienną, promieniową, łokciową
Promieniową, nadgarstkową i palcową
Promieniową, łokciową
Ramienną i nadgarstkową
Jakie głowy rozróżniamy w m. zginaczu głębokim palców?
Ramienną, promieniową, łokciową
Promieniową, nadgarstkową i palcową
Promieniową, łokciową
Ramienną i nadgarstkową
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Mięsień zginacz powierzchowny palców:
Poniżej nadgarstka przechodzi w ścięgno, które dzieli się na 3 odgałęzienia
Poniżej nadgarska przechodzi w więzadło, które dzieli się następnie tak, aby łączyć palce II i III oraz IV i V
Powyżej nadgarstka przechodzi w ścięgno, które dzieli się następnie na 5 odgałęzień
Powyżej nadgarstka przechodzi w ścięgno, które dzieli się następnie na gałęzie w liczbie zależnie od liczby palców
Mięsień zginacz powierzchowny palców:
Poniżej nadgarstka przechodzi w ścięgno, które dzieli się na 3 odgałęzienia
Poniżej nadgarska przechodzi w więzadło, które dzieli się następnie tak, aby łączyć palce II i III oraz IV i V
Powyżej nadgarstka przechodzi w ścięgno, które dzieli się następnie na 5 odgałęzień
Powyżej nadgarstka przechodzi w ścięgno, które dzieli się następnie na gałęzie w liczbie zależnie od liczby palców
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaki nerw unerwia zginacze stawu ramiennego?
n. łopatkowy
n. pachowy
n. grzebieniowy
n. nadgrzebieniowy
Jaki nerw unerwia zginacze stawu ramiennego?
n. łopatkowy
n. pachowy
n. grzebieniowy
n. nadgrzebieniowy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Gdzie znajduje się mięsień nadgrzebieniowy?
W dole nadgrzebieniowym łopatki
W dupie
W kącie doogonowym łopatki
Na grzebieniu łopatki
Gdzie znajduje się mięsień nadgrzebieniowy?
W dole nadgrzebieniowym łopatki
W dupie
W kącie doogonowym łopatki
Na grzebieniu łopatki
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaki nerw unerwia mięsień nadgrzebieniowy?
n. nadłopatkowy
n. podłopatkowy
n. pachowy
n. grzebieniowy
Jaki nerw unerwia mięsień nadgrzebieniowy?
n. nadłopatkowy
n. podłopatkowy
n. pachowy
n. grzebieniowy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaki mięsień wspomaga m. nadgrzebieniowy w prostowaniu stawu ramiennego?
m. podłopatkowy
m. trójgłowy ramienia
m. obły mniejszy
m. podgrzebieniowy
Jaki mięsień wspomaga m. nadgrzebieniowy w prostowaniu stawu ramiennego?
m. podłopatkowy
m. trójgłowy ramienia
m. obły mniejszy
m. podgrzebieniowy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Palce są prostowane przez m. prostownik wspólny palców i m. prostownik boczny palców. Co je unerwia?
N. pośladkowy
N. łokciowy
N. pośrodkowy
N. promieniowy
Palce są prostowane przez m. prostownik wspólny palców i m. prostownik boczny palców. Co je unerwia?
N. pośladkowy
N. łokciowy
N. pośrodkowy
N. promieniowy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który z mięśni nie jest obracaczem stawu łokciowo-promieniowego?
M. obracacz promieniowy
M. ramienno-promieniowy
M. obracacz
Który z mięśni nie jest obracaczem stawu łokciowo-promieniowego?
M. obracacz promieniowy
M. ramienno-promieniowy
M. obracacz
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile głów ma mięsień TRÓJgłowy?
4
2
3
Ile głów ma mięsień TRÓJgłowy?
4
2
3