Bezpieczeństwo przy pracy oraz pierwsza pomoc., test online. Inne.

Test gimnazjalny . Test składa się z 5 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Bezpieczeństwo przy pracy oraz pierwsza pomoc."

1) Do czynników chemicznych należą:
2) Uporządkuj we właściwej kolejności czynności przy udzielaniu pierwszej pomocy podczas wypadku.
3) Przyporządkuj odpowiednie czynności do odpowiednich instytucji.
4) Zaznacz TAK dla odpowiedzi prawidłowej, NIE dla odpowiedzi błędnej. Protokół powypadkowy sporządza się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku.
5) Zaznacz TAK dla odpowiedzi prawidłowej, NIE dla odpowiedzi błędnej. Pracodawca nie ma obowiązku niezwłocznego doręczenia protokołów powypadkowych dotyczących wypadków ciężkich inspektorowi pracy Państwowej Inspekcji Pracy.