Pytania i odpowiedzi

Bezpieczeństwo przy pracy oraz pierwsza pomoc.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 5 Rozwiązywany: 1076 razy
Pytanie 1
Do czynników chemicznych należą:
rakotwórcze
Pytanie 2
Uporządkuj we właściwej kolejności czynności przy udzielaniu pierwszej pomocy podczas wypadku.
1
Sprawdź czy miejsce jest bezpieczne i zadbaj o własne bezpieczeństwo.
2
Oceń stan poszkodowanego.
3
Jeżeli stan poszkodowanego jest poważny, powiadom o zdarzeniu służby ratownicze.
4
Zacznij reanimować osobę.
Pytanie 3
Przyporządkuj odpowiednie czynności do odpowiednich instytucji.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Należy się tam odwołać, gdy lekarz medycyny pracy wyda złe orzeczenie
Prokurator
Należy powiadomić o ciężkim wypadku.
Policja
-
Straż Pożarna
-
Pytanie 4
Zaznacz TAK dla odpowiedzi prawidłowej, NIE dla odpowiedzi błędnej. Protokół powypadkowy sporządza się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku.
TAK
Pytanie 5
Zaznacz TAK dla odpowiedzi prawidłowej, NIE dla odpowiedzi błędnej. Pracodawca nie ma obowiązku niezwłocznego doręczenia protokołów powypadkowych dotyczących wypadków ciężkich inspektorowi pracy Państwowej Inspekcji Pracy.
NIE

Powiązane tematy