Test z języka hiszpańskiego

Adjetivos contrarios

Test na znajomość zasad tworzenia przymiotników przeciwstawnych. Zawiera hiszpańskie akcenty.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 2014 razy