Test z języka hiszpańskiego

El cine - adjetivos

Test sprawdzający znajomość przymiotników, które mogą być przydatne w dyskusji na temat filmów. Słowa zawierają hiszpańskie akcenty.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 1569 razy