Test: Biologiczne podstawy zachowania

Kolokwium z Kalata rozdział 4 bez dokładnych części mózgu

27 pytań Psychologia Aprilzn
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.