E13: Technik informatyk - Wrzesień 2015

Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami". Arkusz testowy Wrzesień 2015, Kwalifikacja E13

40 pytań Strona 1 supergeek
Które polecenie w systemach operacyjnych Linux jest stosowane do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
ipconfig
ifconfig
tracert
ping
Jaki jest adres sieci, w której pracuje host o adresie IP 10.10.10.6 klasy A?
10.10.10.255
10.255.255.255
10.10.0.0
10.0.0.0
Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk
RS232
8P8C
DVI
BNC
Serwer obsługujący żądania protokołu komunikacyjnego HTTP to serwer
DHCP
DNS
WWW
FTP
Rysunek przedstawia topologię
magistrali
pełnej siatki
rozszerzonej gwiazdy
pierścienia
Dalej
Pozostało 7 stron