Test kwalifikacji zawodowej

E13: Technik informatyk - Wrzesień 2015

Pytanie 1
Które polecenie w systemach operacyjnych Linux jest stosowane do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
Pytanie 2
Jaki jest adres sieci, w której pracuje host o adresie IP 10.10.10.6 klasy A?
Pytanie 3
Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk
Pytanie 4
Serwer obsługujący żądania protokołu komunikacyjnego HTTP to serwer
Pytanie 5
Rysunek przedstawia topologię
Dalej