Fiszki

E13: Technik informatyk - Wrzesień 2015

Test w formie fiszek Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami". Arkusz testowy Wrzesień 2015, Kwalifikacja E13
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 2304 razy
Które polecenie w systemach operacyjnych Linux jest stosowane do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
ifconfig
tracert
ipconfig
ping
ifconfig
Jaki jest adres sieci, w której pracuje host o adresie IP 10.10.10.6 klasy A?
10.10.0.0
10.10.10.255
10.255.255.255
10.0.0.0
10.0.0.0
Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk
RS232
BNC
DVI
8P8C
8P8C
Serwer obsługujący żądania protokołu komunikacyjnego HTTP to serwer
DNS
DHCP
FTP
WWW
WWW
Rysunek przedstawia topologię
pierścienia
magistrali
pełnej siatki
rozszerzonej gwiazdy
rozszerzonej gwiazdy
Tester okablowania strukturalnego pozwala sprawdzić
obciążenie ruchu sieciowego
liczbę komputerów w sieci
mapę połączeń
liczbę przełączników w sieci
mapę połączeń
Atak DDoS (ang. Distributed DeniaL of Service) na serwer spowoduje
podmianę pakietów przesyłanych przez sieć
przechwytywanie pakietów sieciowych
zbieranie informacji na temat atakowanej sieci
przeciążenie aplikacji serwującej określone dane
przeciążenie aplikacji serwującej określone dane
Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?
PN-EN ISO 9001:2009
ISO/IEC 8859-2
PN-EN 12464-1:2004
TIA/EIA-568-B
TIA/EIA-568-B
Do automatycznego przydzielania adresów IP stacjom roboczym jest stosowana usługa
WINS
IMAP
SMTP
DHCP
DHCP
Które urządzenie należy zastosować do podziału domeny rozgłoszeniowej?
koncentrator
przełącznik
most
ruter
ruter
Jaki będzie łączny koszt materiałów służących do wykonania 20 kabli połączeniowych typu patchcord o długości 1,5 m każdy, jeśli 1 metr bieżący kabla kosztuje 1 zł, a wtyk 50 gr?
50 zł
40 zł
60 zł
30 zł
50 zł
Który wymieniony protokół zapewnia korzystanie z szyfrowanego połączenia ze stroną internetową?
NetBEUI
HTTPS
TCP
SPX
HTTPS
Ile jest adresów IP dostępnych do adresowania komputerów w sieci o adresie 192.168.100.0 i masce 255.255.255.0?
253
255
254
256
254
Który program należy zainstalować na serwerze internetowym z systemem Linux, aby można było korzystać z baz danych?
MySqld
sshd
vsftpd
httpd
MySqld
Który z wymienionych protokołów jest protokołem działającym w warstwie aplikacji?
UDP
TCP
FTP
ARP
FTP