Strona 1

Chemia Analityczna zestaw I

Pytanie 1
Próbkę zawierającą As2S3 można roztworzyć w stężonych roztworach:
HNO3
HCi
H2O2
Pytanie 2
W wyniku stopienia ZrO2 z K2S2O7 powstają:
Zr(SO4)2 i K2SO4
ZnS2 i K2S
Zr(SO2)2 i K2SO4
Pytanie 3
W zbyt wysokiej temperaturze prażenia osadu Fe(OH)3 powstaje:
Fe
Fe3O4
FeCl3
Pytanie 4
Dla roztworu zawierającego jony MnO4-, Mn2+, H+ o stężeniach odpowiednio 0,001; 0,1 oraz 1 mol/dm3 potencjał półogniwa MnO4-/Mn2+ (E0=1,51V) można obliczyć z wyrażenia:
1,51-2(0,059/5)
1,51-2(0,059)
1,51+2(0,059/5)
Pytanie 5
Za zatrzymywanie składników krzemionki chemicznej związanej grupami C18 odpowiedzialne są oddziaływania:
polarne
niepolarne
elektrostatyczne
Pytanie 6
Jaki będzie błąd względny miareczkowania próbki roztworu NaOH mianowanym roztworem HCl, jeśli objętość titranta w PK (Vpk) jest równa 99,9% jego wymaganej objętości w PR?
-0,99%
-0,1%
-1,0%
Pytanie 7
Roztworów zawierających jony Cl- nie miareczkuje się roztworami AgNO3 w roztworach alkalicznych ze względu na powstanie
AgO
Ag2O
Ag
Pytanie 8
Alkacymetrycznie można oznaczyć twardość wody:
przemijającą
nieprzemijającą
ogólną

Powiązane tematy

#chemiaanalityczna