Sposób na Alcybiadesa, Test z Lektury

Test ze znajomości lektury "Sposób na Alcybiadesa" autorstwa Edmunda Niziurskiego. Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 25 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Sposób na Alcybiadesa"

1) Fabuła utworu rozgrywa się w środowisku:
2) Ilu jest głównych bohaterów?
3) Do której klasy chodzą bohaterowie?
4) W której dzielnicy Warszawy mieści się szkoła, do której chodzą bohaterowie?
5) Co studiował Pan Żwaczek?
6) Co oznaczał skrót NUPUM?
7) Co oznaczała Pe-Spona?
8) Kim są czwororęczni?
9) Gdzie znajduje się Obserwatorium?
10) Kto jest narratorem utworu?
11) Który z nauczycieli próbował metod Alcybiadesa?
12) Jaki sen miał Ciamciara?
13) Dlaczego chłopcy pojechali do Czerska?
14) Kogo nazywano Alcybiadesem?
15) Co chłopcy nazywali haszyszem?
16) Czyj ojciec był dyrektorem?
17) Co oznaczała De-Spona?
18) Jak nazywał się występ reżyserowany przez Szekspira?
19) Jak nazywał się Alcybiades?
20) Kto zbił popiersie Katona?
21) Co zniszczył Ciamcia?
22) Gogowie to
23) Który ze sławnych byłych uczniów szkoły zginął zjedzony przez tubylców na wyspie Fidżi?
24) Na czym polegał układ zawarty z Alcybiadesem?
25) Co chłopcy zrobili z nielubianym przez Dyra portretem pewnego filozofa rzymskiego?