Powtórzenie: Sposób na Alcybiadesa

Powtórzenie ze znajomości lektury "Sposób na Alcybiadesa" autorstwa Edmunda Niziurskiego.

Lektury szkolne, powtórzenie. 25 pytań.

Fabuła utworu rozgrywa się w środowisku:
szkolnym
Ilu jest głównych bohaterów?
4
Do której klasy chodzą bohaterowie?
VIII a
W której dzielnicy Warszawy mieści się szkoła, do której chodzą bohaterowie?
Bielany
Co studiował Pan Żwaczek?
ornitologię
Co oznaczał skrót NUPUM?
Nie uczyć się, a pozornie umieć
Co oznaczała Pe-Spona?
sposób na piątki
Kim są czwororęczni?
uczniami klas starszych uprawiających sport dla przyrostu masy mięśniowej
Gdzie znajduje się Obserwatorium?
na balkonie domu Pędzla
Kto jest narratorem utworu?
Ciamciara
Który z nauczycieli próbował metod Alcybiadesa?
Farfala
Jaki sen miał Ciamciara?
że umarł Alcybiades
Dlaczego chłopcy pojechali do Czerska?
na wykopaliska archeologiczne
Kogo nazywano Alcybiadesem?
nauczyciela historii
Co chłopcy nazywali haszyszem?
ciszę na lekcji
Czyj ojciec był dyrektorem?
Zasępy
Co oznaczała De-Spona?
sposób uzyskiwania wyników niedostatecznych
Jak nazywał się występ reżyserowany przez Szekspira?
Zwiedzając Afrykę
Przebudzenie Afryki
Jak nazywał się Alcybiades?
Tymoteusz Misiak
Kto zbił popiersie Katona?
Dyrektor
Co zniszczył Ciamcia?
aparat Kippa
Gogowie to
nauczyciele
Który ze sławnych byłych uczniów szkoły zginął zjedzony przez tubylców na wyspie Fidżi?
Pucio
Na czym polegał układ zawarty z Alcybiadesem?
na rezygnacji z odpytywania i prowadzenia lekcji zgodnie z programem w zamian za aktywny udział uczniów w dyskusjach na tematy historyczne, które uczniów interesują
Co chłopcy zrobili z nielubianym przez Dyra portretem pewnego filozofa rzymskiego?
ulokowali w swojej klasie

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.