Test z lektur szkolnych

Ferdydurke - test znajomości lektury

Test ze znajomości lektury Witolda Gombrowicza pt. Ferdydurke
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 251611 razy

Powiązane z tym testem