Test z lektury szkolnej

Ferdydurke - test znajomości lektury

Opis testu

Test ze znajomości lektury Witolda Gombrowicza pt. Ferdydurke

Inne tryby testu