Ferdydurke - Witold Gombrowicz, Test z Lektury

Test ze znajomości lektury Witolda Gombrowicza pt. Ferdydurke Test wiedzy online z języka polskiego. Test składa się z 30 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Ferdydurke - Witold Gombrowicz"

1) Gdzie rozgrywa się akcja Ferdydurke?
2) Ile lat ma Józio
3) Na początku utworu bohater budzi się w poranek
4) Z ilu osób składa się rodzina młodziaków?
5) Młodziakowie to rodzina
6) Pimko zabiera bohatera do szkoły dyrektora
7) W której klasie jest bohater?
8) Jakiego przedmiotu uczył Profesor Bladaczka?
9) Do pojedynku na miny doszło między
10) Kto dowodził grzecznymi chłopiętami?
11) Syfon, nie mogąc sobie poradzić po gwałcie
12) Niedojrzałość to brak
13) Ile lat miała Zuta?
14) Józio odnalazł w pokoju Zuty listy od
15) W domu Młodziaków Józio przygląda się
16) Kto w nocy odwiedzał Zutę?
17) Jak brzmiało panieńskie nazwisko Pani Hurleckiej?
18) Dwór Hurleckich znajdował się w
19) Kim dla Józia była Pani Hurlecka?
20) "Pupa" to szczególny, symboliczny znak
21) "Gęba" to znak:
22) Główna myśl utworu, mówi, że przed formą można uciec
23) Zwrot narratora „Pimko mnie udupił” świadczy o tym, że
24) Dlaczego Witold Gombrowicz nadał głównemu bohaterowi Ferdydurke imię Józio?
25) We „wtórne zdziecinnienie” wpychają człowieka
26) Ferdy Durkee to
27) Józio zwrócił się do Młodziakowej, rozprawiającej o liberalizmie, słowem
28) Gombrowiczowska narracja jest złożona i skomplikowana, ponieważ wypowiadają się
29) Oniryzm to poetyka
30) Na jakie zwierzę Gombrowicz zwraca uwagę w opisie wsi?

Powiązane z testem:

Test: Antygona

Język polski

Test: Przedwiośnie

Język polski

Test: Zemsta

Język polski