Pytania i odpowiedzi

Ferdydurke - test znajomości lektury

Pytanie 1
Gdzie rozgrywa się akcja Ferdydurke?
w Warszawie
Pytanie 2
Ile lat ma Józio
30
Pytanie 3
Kogo dostrzega w swoim pokoju po przebudzeniu Józio?
swojego sobowtóra
Pytanie 4
Do której klasy postanawia wysłać Józia profesor Pimko?
do szóstej
Pytanie 5
Kto zostaje przywódcą "chłopiąt"?
Syfon
Pytanie 6
Jak w utworze przedstawieni są przedstawiciele ciała pedagogcznego.
niesympatyczni i pełni wad
Pytanie 7
Jakiego przedmiotu uczył Profesor Bladaczka?
języka polskiego
Pytanie 8
O kim prowadzi wykład Bladaczka?
o Słowackim
Pytanie 9
Do pojedynku na miny doszło między:
Syfonem i Miętusem
Pytanie 10
Jak miała na imię córka Młodziaków?
Zuta
Pytanie 11
Czy Józio zakochał się w córce Młodziaków?
tak
Pytanie 12
Według autora jaki typ nowoczesnej kobiety jest lepszy:
głodna jest lepsza od sytej
Pytanie 13
Po włamaniu się do pokoju Zuty, Józio
czyta jej zeszyt i przegląda listy
Pytanie 14
Kogo próbuje uwieść Miętus?
służącą
Pytanie 15
Jak brzmiało panieńskie nazwisko Pani Hurleckiej?
Lin