Biochemia

Nie jest prawdą, że cynk:
Jest magazynowany w komórkach w postaci metalotioneiny
Jest kofaktorem polimerazy DNA i polimerazy RNA
Jego brak powoduje upośledzenie gojenia się ran
Jest częścią łańcucha insuliny
Niedoborowi witaminy B12 towarzyszy:
Wtórny niedobór FH4 i hiperhomocysteinemia
Niedobór Metioniny i wtórny niedobór FH4
acyduria metylomalonowa
Prawidłowe a), b), c)
Pułapka kwasu foliowego związane jest z brakiem:
B11
B12
B6
K
Test Schillinga służy do:
Oceny stopnia niedoboru witaminy B12 w organizmie
Wykrycia niedokrwistości megaloblastycznej
Oceny wchłaniania witaminy B12 w jelicie
Oceny funkcji nerek
Wskaż prawidłową odpowiedź:
Kwas foliowy zbudowany jest pirydyny, kwasu p-aminobenzoseowego oraz 1-5 reszta glutaminianu
Biocytyna to biotynylolizyna
Dobowe zapotrzebowanie na witaminy K wynosi 0,001-0,02 mg
Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
Dalej