Test z Biologii

Tkanki twórcze (merystemy)

Pytanie 1
Tkanki twórcze dzielimy ze względu na
Pytanie 2
Wybierz odpowiedź zawierającą wymienione tylko tkanki twórcze pierwotne.
Pytanie 3
Wskaż odpowiedź z dobrze pogrupowanymi tkankami (według położenia)
Pytanie 4
Czym są merystemy pierwotne, a czym wtórne? Przyłącz definicję do odpowiedniej nazwy.
Pytanie 5
Przyporządkuj tkanki do odpowiedniej grupy.
Dalej